خدمات این شرکت در زمینه ی صنایع ماشین سازی میباشد.

این خدمات در دوشاخه اصلی صنایع غذایی و صنایع ریلی و به شرح زیر است:


صنایع غذایی:


1-مشاوره طراحی و اجرا کارخانجات صنایع لبنی/کره/خامه گیاهی/مارگارین

2-بهینه سازی خطوط تولید صنایع مذکور

3-اتوماسیون خطوط تولید صنایع فوق الذکر


صنایع ریلی:


1-طراحی وساخت انواع استاپرهای اصطکاکی

2-طراحی وساخت انواع استاپرهای ثابت با دمپر