لیست برخی ازپروژه های انجام شده صنایع غذایی:

1- پروژه مارگارین شرکت بهینه وزین ؛مهگل(1376)

2- پروژه خامه نباتی شرکت بهینه وزین ؛ مهگل(1378)
3- پروژه خطوط لبنی و بستنی شرکت زرین غزال ؛ دایتی(1382-1383)
4- پروژه خطوط بستنی شرکت رامک(1386)
5- پروژه خطوط لبنی و بستنی شرکت سابینه سرد خزر ؛ بودی بال(1386)
6- پروژه خطوط بستنی شرکت شهداد لبن ؛ وارنا(1387)
7- پروژه خطوط تولید شیر؛ماست ؛ دوغ ؛خامه و…. شرکت شهداد لبن ؛ وارنا(1387)
8- پروژه خطوط مارگارین  شرکت گلنان پراتوس(1389)
9- پروژه خط reworking و کره شرکت شکلی (1389)
10- پروژه کره شرکتهای ارژن ؛ آلپ ؛ یکتا ؛ برادران و سالم
11- پروژه خطوط تولید ماست ؛ دوغ؛ کره ؛ خامه ؛ شیر؛ ماست همزده و خامه قنادی شرکت لبنیات پاک ( بازسازی کامل و افزایش ظرفیت و نصب ماشین آلات جدید)(1390-1392)

12-پروژه کره کم چرب شرکت مهگل -کره تاپ(1392)

13- پروژه ی اتوماسیون خطوط دریافت و پاستوریزه ی شرکت لبنیات پاک(1395)

14-پروژه ی خط تولید بهبود دهنده های آرد شرکت گلنان پراتوس(1397)

15- پروژه ی مارگارین خط دوم شرکت بهینه وزین مهگل(1398)

لیست پروژه های انجام شده صنایع ریلی:


1-ساخت استاپرهای اصطکاکی سازمان قطار شهری تهران وحومه

2-ساخت استاپرهای اصطکاکی سازمان قطار شهری شیرازوحومه