EN

انواع بافر استاپ ( انواع بافراستاپ)

انواع بافر استاپ ( بافراستاپ)

بافر استاپ‌ ها بسته به نوع عملکرد و  میزان حساسیت و همچنین بر اساس شرایط محیطی عموما  به چند دسته تقسیم بندی می شوند در ادامه به معرفی مهم ترین آن ها می پردازیم.

بافراستاپ های ثابت انتهای خطوط (Fixed)

بافراستاپ های ثابت انتهای خطوط: برای بکارگیری در پارکینگ ها و توقفگاه ها

این بافراستاپ ثابت بوده  و قابلیت حرکت را ندارد، و  استفاده آن برای مکان هایی است که بافر استاپ از طریق خط ترمز لنت‌ها امکان حرکت و استهلاک انرژی را ندارد.

از این تجهیز زمانی استفاده می‌شود که قطار‌ها با سرعت پایین در حال حرکت هستند و یا این که  فاقد مسافرباشند.

بافر استاپ ثابت

بافر استاپ های لغزنده سبک:

ب)بافر استاپ های لغزنده سبک: پذیرش ضربه تا سطح کمتر از200ton*10 km/h برای سامانه های ریلی سبک مانند ترامواها و انتهای خطوط معادن و کارخانه ها

استاپرهای لغزنده

بافراستاپ های لغزنده نیمه سنگین :

ج) بافراستاپ های لغزنده نیمه سنگین : پذیرش ضربه تا سطح کمتر از 400ton*10 km/h برای سامانه های ریلی متوسط مانند قطارهای درون شهری (متروها) و بین شهری(ریل باس). افزایش سرعت برخورد محدود بوده و مقادیرآن را در موارد خاص میتوان بالا برد .

استاپرهای لغزنده نیمه سنگین

بافراستاپ های لغزنده سنگین :

د) بافراستاپ های لغزنده سنگین : پذیرش ضربه تا سطح کمتر از 800ton*10 km/h برای سامانه های ریلی سنگین مانند ناوگان لکوموتیوی باری و یا مسافری با وزن حدود 800تن